Muzeji i galerije


I sami smešteni u arhitektonski vrednim i od države zaštićenim objektima, muzeji jugoistočne Srbije pravi su trezori uspomena na minuli život od praistorije, preko doba Rimljana, srednjeg veka, buna i ratova,  pa sve do danas. Portreti carice Teodore i cara Konstantina, vredne zbirke starog oružja, jedinstven u svetu muzej dvopređnih čarapa, mozaici sa Felix Romuliane, lepota ornamenata i šara pirotskih ćilima, legati čuvenih slikara...


Arheološke,  etnološke, istorijske, ili geološke  zbirke,  umetnička dela, eksponati koji izazivaju divljenje, mnogi i deo svetske kulturne baštine,  mogu se videti u svakoj od devet opština jugoistočne Srbije.


Muzeji i galerije - Muzej u Zaječaru