Jezero Sovinac


Jezero Sovinac se nalazi na nekoliko kilometara od mesta Salaš, pored regionalnog puta Zaječar-Negotin. Jezero je nastalo za potrebe navodnjavanja kompleksa PK "Salaš".Površine je 15 ha, a dubina jezera dostiže do 12 m.


Voda je gotovo cele godine zamućena usled muljevitog dna jezera, kao i prisustva panjeva i granja u njegovom donjem delu.Pored ribolova, jezero je pogodno i za izletnički i rekreativni turizam, jer je pored njega izgrađen motel sa restoranom, uređena je plaža, izgrađen kamp, tereni za male sportove i uređen je parking prostor.


Jezero Sovinac


Ribolov na jezeru Sovinac

Jezero predstavlja izvanrednu lokaciju za rekreativni ribolov, pa je svakodnevno posećeno brojnim ribolovcima.


Riblje vrste koje nastanjuju jezero:

Šaran                           Cyprinus carpio

Som                             Silurus glanis

Smuđ                           Stizostedion lucioperca

Babuška (karaš)             Carassius auratus

Bodorka (žutooka)         Rutilus rutilus

Uklija (beovica)             Alburnus alburnus

Grgeč (bandar)            Perca fluviatilis

Klen                            Leuciskus cephalus

Gavčica                       Rhodeus sericeus