„Jugoistočna Srbija“ na nemačkom tržištuTuristička organizacija Srbije је u januaru 2011. godine kroz brojne aktivnosti predstavila turističku ponudu Srbije na tržištu SR Nemačke.

TOS je u saradnji sa nemačkom vladinom organizacijom GIZ organizovao tzv. „Roadshow“ – prezentaciju turizma Srbije u nekoliko gradova – za predstavnike turističke industrije u Nemačkoj. Na seriji radionica na kojima su učestvovali predstavnici turističke organizacije Srbije, donjeg Podunavlja i Regionalne turističke orgnaizacije „Jugoistočna Srbija“ kao i turističkih agencije iz Srbije , predstavljena je turistička ponuda Srbije.


Radionice su se održale 11. januara u Berlinu, 12. januara u Dizeldorfu i 13. januara u Štutgartu. Više od 200 nemačkih turoperatera prisustvovalo je ovim radionicama. Ovom prilikom je po prvi put na zapadnom tržištu je prezentovana objedinjena turistička ponuda regiona jugoistočne Srbije.